Harrastamisen Suomen malli - Shelter Gameroom mukana yhtenä toimijana!

Harrastamisen Suomen malli - Shelter Gameroom mukana yhtenä toimijana!

Shelter Gameroom on yhtenä valituista toimijoista mukana toteuttamassa Harrastamisen Suomen mallia Helsingissä.

Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaankin etenkin niille lapsille, jotka eivät harrasta.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Koulupäivän jälkeen järjestettävällä toiminnalla tuodaan mahdollisuudet lähemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen.

”Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Harrastuksissa keskeistä on mielekäs tekeminen, kaverisuhteet ja myös uusien taitojen harjoittelu ja oppiminen. Kun harrastukset nivotaan koulupäivien yhteyteen, ilta-aikaa vapautuu perheiden yhteiseksi ajaksi”, kertoo perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen

”Tuntuu kerrassaan upealta päästä mukaan tällaiseen toimintaan, jonka tarkoitus ja tavoitteet ovat lähellä Shelterin sydäntä”, avaa operatiivinen päällikkö Timo Pölkki kokonaisuutta.

Shelter Gameroom tulee tarjoamaan viikottaisia esports-pelikerhoja koululaisille. Toiminta käynnistyy viikolla 35 ja esports-pelikerhot sopivat nuorille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Shelterin leiritoiminnassa mukana olleet kokeneet kerhokoutsit opastavat gamerit pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla sekä autenttisessa pelitilaympäristössä.

”Olemme järjestäneet onnistuneesti jo todella monta nuorten leiriä, joten tämä on luonnollinen jatkumo sitäkin kautta. Lisäksi on erittäin hienoa, että Shelter Gameroom ja pelaaminen nähdään uskottavana osana näin isoa sekä vaikuttavaa hanketta. Nuorten kerhojen kriteereinä ovat muun muassa laadukkuus, yhdenvertaisuus, turvallisuus, kaveruus, viihtyisyys ja harrastamisen ilo”, Pölkki jatkaa.

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Helsingissä ovat: 

  • Syrjäytymisen ehkäisy
  • Eriarvoisuuden vähentäminen
  • Hyvinvoinnin lisääminen
  • Empatiataidot
  • Luovuus ja kriittinen ajattelu
  • Liikunnan tukeminen
  • Yksinolon vähentäminen, kaverisuhteiden tukeminen
  • Perheiden tukeminen
  • Taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin vahvistaminen